Dječje gradsko vijeće

ŠTO JE DJEČJE GRADSKO VIJEĆE?

 

Povijest projekta:
Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), neke udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava Naša djeca. Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća.

 

Uloga Saveza u usmjeravanju Dječjih vijeća:

Savez DND Hrvatske, kao nevladina udruga za djecu, od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku, u cilju popularizacije ideje Dječjih vijeća i ovog oblika dječje participacije, vodeći računa o njihovoj što većoj regionalnoj zastupljenosti.

Tako Savez poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća, stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava iz toga područja te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu, prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj, organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća i jačanje mreže Dječjih vijeća.

 

Afirmacija Dječjih vijeća:

Iskustva dječje participacije predstavljena su na brojnim međunarodnim konferencijama za djecu, a po prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu.

Program Dječjih vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

 

Podupiratelji projekta:

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstvo socijalne politike i mladih


SPLITSKO DJEČJE GRADSKO VIJEĆE U MANDATU 2016.-2018.

NAZIV: Dječje gradsko vijeće Grada Splita

SJEDIŠTE: Obala kneza Branimira 17, Split

ČLANOVI: učenici 5. -8. razreda, predstavnici svih 27 osnovnih škola s područja Grada Splita

PREDSJEDNIK DJEČJEG VIJEĆA: Dorian Dulčić, OŠ Plokite

VODITELJICA: Anđelka Visković, prof.

VRIJEME ODRŽAVANJA SASTANAKA: Svaka tri mjeseca u trajanju od tri školska sata.

 

IMENA ČLANOVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA:

 1. Ivan Pecotić, OŠ Blatine-Škrape
 2. Anamarija Šakić, OŠ Bol
 3. Toni Pogorelić, OŠ Brda
 4. Roko Šago, OŠ Dobri
 5. Ivana Prkić, OŠ Gripe
 6. Sara Vukas, OŠ Kamen-Šine
 7. Kate Kuko, OŠ Kman-Kocunar
 8. Krešimir Meštrović, OŠ Lučac
 9. Karla Leontić, OŠ Manuš
 10. Maura Mrduljaš, OŠ Marjan
 11. Mislav Mustapić, OŠ Mejaši
 12. Nina Vidović, OŠ Meje
 13. Armando Alavanja, OŠ Mertojak
 14. Dorian Dulčić, OŠ Plokite
 15. Aurora Rea Jelaska, OŠ Pojišan
 16. Kristina Višić, OŠ Pujanki
 17. Nika Lokica, OŠ Ravne njive
 18. Ivan Kusić, OŠ Skalice
 19. Nikolina Škrobica, OŠ Slatine
 20. Antonio Šimundža, OŠ Spinut
 21. Lora Tabak, OŠ Split 3
 22. Toma Jukić, OŠ Srinjine
 23. Klara Katić, OŠ Stobreč
 24. Jere Čović, OŠ Sućidar
 25. Duje Hajduk, OŠ Trstenik
 26. Ana Vrkić, OŠ Visoka
 27. Petra Ugrin, OŠ Žrnovnica

AKTIVNOSTI

 • Radni sastanci i sjednice;
 • Informiranje i upoznavanje s radom stručnih službi Grada Splita i drugih ustanova i institucija koje u svom radu skrbe o djeci;
 • Aktivno sudjelovanje u javnom životu na području grada;
 • Analiza stanja i prepoznavanje potreba djece u gradu;
 • Javno iznošenje mišljenja i prijedloga;
 • Informiranje djece i javnosti o svom radu, poduzetim aktivnostima i postignutim rezultatima;
 • Zalaganje za donošenje odluka i provođenje aktivnosti za poboljšanje kvalitete života djece u gradu;
 • Ostvarivanje suradnje s drugim Dječjim vijećima na području Republike Hrvatske.
2015.

NAJ-AKCIJA 2015. GODINE – „GSPD2 – SPLITSKA DICA GRADE PORTAL ▪ GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE“

 

Cilj zajedničke akcije Dječjeg gradskog vijeća i učenika osnovnih škola Grada Splita jest izgradnja web-stranice „Grad Split – Prijatelj Djece“ koji će služiti djeci i odraslima u promoviranju prava i potreba djece na području Grada Splita. Svrha web-stranice jest i kontinuirano informiranje djece i odraslih o svim događanjima i sadržajima koji se u okviru institucija, ustanova i udruga daju na raspolaganje djeci, roditeljima, odgajateljima i svima koji u svom radu i životu u Gradu Splitu na bilo koji način brinu i skrbe od djeci.

 

1. dio Naj-akcije: Aktivnost Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita
Članovi Dječjeg gradskog vijeća su na svojoj 4. radnoj sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine u gradskoj vijećnici grada Splita analizirali potrebu za izgradnjom dječjeg portala – web-stranice Grada Splita te su radom u grupama odgovorili na postavljene zadatke i pitanja sljedećeg sadržaja:
– Elementi portala
– Poruke djece odraslima
– Poruke djece Gradonačelniku Grada Splita
Po završetku međusobnih konzultacija svaka grupa je popunila dobiveni formular – Izvješće radne grupe te je rezultat svoga rada prezentirala ostalim članovima Dječjeg gradskog vijeća.
Članovi Dječjeg gradskog vijeća su potom na sjednici dobili zadatak da istu aktivnost odrade u svom razrednom odjelu u danima 12. ili 13. listopada 2015. godine, da potom popune dobiveni formular Izvješća škole te uz poneku fotografiju sa školske aktivnosti odmah po obavljenom zadatku materijale upute voditeljici Dječjeg gradskog vijeća koja će materijal objediniti i kategorizirati te predati Odboru za informiranje i web-stranicu na daljnje postupanje.

 

2. dio Naj-akcije: Aktivnosti u osnovnim školama Grada Splita
U svim osnovnim školama Grada Splita (27 škola) barem po jedan razredni odjel je odradio zadaću rasprave o portalu tj. web-stranici, njenom sadržaju, namjeni te svim drugim elementima portala. Nadalje, učenici su raspravljali o svojim pravima i potrebama te uputili poruke odraslima, Gradonačelniku i gradskoj upravi Grada Splita. Svoja razmišljanja su objedinili u Izvješću škole koje su potom uputili voditeljici Dječjeg gradskog vijeća. Materijal su dopunili i fotografijama sa svojih školski aktivnosti. Ova aktivnost je obuhvatila cca 600 učenika.

 

3. dio Naj-akcije: Prezentacija akcije u splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu
Dječji vijećnici su 15. listopada 2015. godine bili u radnoj posjeti splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu na kojoj su se upoznali s radom Ureda, ali i prezentirali svoj rad koji uključuje i provedbu akcije „GSPD2“ te iskazali svoj interes da im Ured pomogne u izradi i bude partner portala.

 

4. dio Naj akcije: Rad Odbora za informiranje i web
Nakon prikupljenih mišljenja i stavova dječjih vijećnika i učenika osnovnih škola Grada Splita, Odbor za informiranje i web je održao svoj radni sastanak 17. studenoga 2015. godine na kojem je utvrdio konačan izgled i sadržaj web-stranice, te pregledao do tada pripremljene materijale za objavu. Dizajn web-stranice izrađen je prema uputama dječjih vijećnika, u suradnji sa Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita.

 

5. dio Naj-akcije: Javna objava web-stranice „Grad Split – prijatelj djece“
Javna objava web-stranice je planirana za 24. studenoga 2015. godine na godišnjicu dobivanja počasnog naziva „Grad Split – prijatelj djece“. Svečanost objave web-stranice obavit će Odbor za informiranje i web-stranicu te opisati kako su „Splitska Dica Gradila Portal – Grad Split Prijatelj Djece“.

2014.

NAJ-AKCIJA 2014. GODINE – SPLITSKA DICA O KONVENCIJI

 

Tijekom Dječjeg tjedna,  u razdoblju od 6. do 10. listopada, u svih 27 osnovnih škola Grada Splita provedena je akcija „Splitska dica o Konvenciji“. Ovom akcijom su splitske osnovne škole dale svoj doprinos obilježavanju 25. godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Akciju su vodili članovi Dječjeg gradskog vijeća sukladno zadatku kojeg su preuzeli na konstituirajućoj sjednici Vijeća održanoj 24. rujna  u Gradskoj vijećnici Grada Splita.

 

Posebnost ove akcije jest u tome što su nositelji akcije dječji gradski vijećnici, provodila se kao prva radna aktivnost novoosnovanog Dječjeg gradskog vijeća te se održavala u isto vrijeme po istim pravilima u svim osnovnim školama Grada Splita.

 

Dječji gradski vijećnici su dobivenu prezentaciju o Konvenciji o pravima djeteta prenijeli članovima Vijeća učenika, a oni su dalje istu odradili u svojim razrednim odjelima. Po završetku prezentacije razredni odjeli su aktivno sudjelovali u radu neke od ponuđenih 8 radionica: „Igra s imenima“, „Ruke u vis!“, „Iskorak“, „Razbijanje kruga“, „Prava proizlaze iz potreba“, „Simboli prava djeteta“, „Identiteti – diskriminacija – različitosti“ i „Decentracija“ koje su prilagođene uzrastima I. – VIII. razreda. Školama je također ostavljena mogućnost odrađivanja neke radionice izvan onih koje su već pripremljene i ponuđene. Za vrijeme rada u razrednim odjelima članovi Vijeća učenika su vodili bitne zabilješke i dokumentirali rad raznim fotografijama, plakatima i sl. Sva iskustva iz razrednih odjela preko članova Vijeća učenika su prenesena dječjem gradskom vijećniku, a on će iskustva svoje škole prenijeti kroz osobno izvješće na sjednici Dječjeg gradskog vijeća koja će se održati krajem listopada.

 

Dječji gradski vijećnik je aktivnosti u svojoj školi provodio u suradnji s koordinatorom škole za Dječje gradsko vijeće, a radi se o osobi pedagoške struke koju je  imenovao ravnatelj. Sukladno uputama, Koordinacijskom odboru su 13. listopada dostavljena kratka izvješća o provedenoj akciji na razini škole zajedno s pratećim fotografijama.

 

Sukladno odluci Koordinacijskog odbora Grada Splita za provođenje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ provedena akcija će biti kandidirana za NAJ – AKCIJU 2014. godine. Kandidatura se podnosi Savezu društava Naša djeca Hrvatske kao sastavni dio kandidature Grada Splita za dobivanje statusa „Grada – prijatelja djece“. Uspješnim provođenjem akcije „Splitska dica o Konvenciji“ djeca osnovnih škola našeg Grada su pokazala svoju spremnost preuzimanja i kvalitetnog obavljanja povjerenih zadataka te veliku kreativnost svih sudionika akcije koju će dječji vijećnici javno prezentirati na idućoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

 

2015./2016.

Projekt „Mala splitska debata“

Mala splitska debata

Nositelji projekta

Osnovne škole i učenici Grada Splita, Dječje gradsko vijeće Grada Splita, Koordinacijski odbor projekta „Grad Split – prijatelj djece“

 

Vrijeme provedbe projekta

Listopad 2015. godine – travanj 2016. godine

 

Namjena projekta

Znanje

Debata kao oblik slobodne aktivnosti u školama pridonosi ostvarivanju niza odgojno obrazovnih ciljeva. Kroz debatu se učenici upoznaju s društvenim problemima, uče kritički misliti i pripremaju se za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu. Učenici usvajaju retoričke i argumentacijske vještine, pravila debatiranja i ponašanja, ali i konkretne sadržaje obrazovanja za demokraciju kao što su pravo, vlast, država, sloboda, ravnopravnost itd. Učenici mogu raspravljati o konkretnom problemu (kao npr. o nasilju u školama), istraživati materijale vezane uz problem, artikulirati određeni stav i iznijeti ga u javnost te tako djelovati na oblikovanje javnog mišljenja, a posredno i na donošenje odluke. Od pasivnih promatrača učenici postaju aktivni sudionici u donošenju odluka važnih za školu i lokalnu zajednicu te su kreatori u nizu projekata kojima se poboljšava kvaliteta života u gradu (od izgradnje parkova i igrališta za djecu, brige za okoliš, promoviranja zdravih stilova života i sl.).

 

Stavovi

Debata razvija potrebu uvažavanja drugih i toleranciju prema onima koji misle različito te potiče formiranje vlastitog mišljenja zasnovanog na činjenicama, a ne predrasudama. Također razvija dijalog zasnovan na argumentima te uči odgovornom ponašanju i demokratskoj kulturi. Promovirajući kod mladih civilizacijske i humanističke vrijednosti debata pridonosi izgradnji dobro informiranih i odgovornih građana.

 

Vještine

Bavljenje debatom pomaže razvijanju govorničkih vještina i sigurnosti u javnom nastupu, formiranju argumenata i njihovom pobijanju, suradnji i timskom radu u stvaranju zajedničke strategije, kritičkom mišljenju i preispitivanju vlastitih stavova, usvajanju političke kulture i razvijanju građanske svijesti.

 

Način realizacije

Za učitelje/nastavnike: stručni seminari, predavanja, ogledna debata u izvedbi učenika srednjih škola.

Za učenike: ogledna debata u izvedbi učenika srednjih škola, debata u školama, javna debata u gradskoj vijećnici.

 

 

Način provedbe i praćenja

Izrada plakata u svrhu promoviranja javne debate. Popis tema predloženih za debatu. Sustav natjecanja po školama – eliminacijski. Izbor najboljih ekipa za javnu debatu.

Dječji forum

ŠTO JE DJEČJI FORUM?

 

Opis projekta:

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

 

Opći cilj:

Osviještenost djece i odraslih o važnosti ostvarivanja prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice i u širim razmjerima, te o važnosti odgoja i obrazovanja djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba i demokratsko građanstvo.

 

Projekt podupiru:

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta


SPLITSKI DJEČJI FORUM

NAZIV: Dječji forum „Splitska dica“

SJEDIŠTE: OŠ Manuš, Vukovarska 11, Split

ČLANOVI: Učenici 3. – 8. razreda OŠ Manuš.

VODITELJICA: Žana Vukičević, prof.

VRIJEME ODRŽAVANJA SASTANAKA: Svaka dva tjedna po dva školska sata.


AKTIVNOSTI

 • Radni sastanci DF-a;
 • Okrugli stol DF-a, rasprave o pojedinim temama;
 • Dopisivanje s djecom iz drugih zemalja;
 • Istraživanje i sakupljanje programskog gradiva;
 • Priredbe, kvizovi znanja i izložbe;
 • Zidne novosti DF-a i druge informativne djelatnosti;
 • Ankete među djecom i odraslima;
 • Poruke na javnim mjestima;
 • Sudjelovanje na zajedničkim okupljanima djece;