Dječji gradski vijećnici posjetili splitski ured Pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske

Datum održavanja aktivnosti: 15. listopada 2015. godine

 

U sklopu realizacije svog programa rada vijećnici splitskog Dječjeg gradskog vijeća danas su bili u radnom posjetu splitskom uredu Pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.

 

Zajedno s vijećnicima, koje čine predstavnici splitskih osnovnih škola, bila je i Anđelka Visković, viša savjetnica gradonačelnika-specijalist za obrazovanje, koja je ujedno i predsjednica Koordinacijskog odbora Grada Splita u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

 
Uvodno su savjetnice Pravobraniteljice Ana Babić i Branka Reić – Kukoč (samostalne izvršiteljice u splitskom uredu) vijećnike upoznale s radom ureda, dok su vijećnici uzvratno upoznali savjetnice sa svojim aktivnostima. Vijećnici su tako upoznati s ovlastima koje ima Pravobraniteljica i mogućnostima koje djeci, njihovim roditeljima, ali i svim građanima stoje na raspolaganju vezano za zaštitu njihovih prava. Tijekom jednoipolsatnog razgovora vijećnici su upoznali savjetnice sa aktivnostima koje provode u školi vezano za provedbu projekata Dječjeg gradskog vijeća, prvenstveno projekata „Mala splitska debata“ i „Splitska dica grade portal – Grad Split prijatelj djece“ – web stranice na kojoj bi se donosile sve informacije važne za djecu, ali i njihove roditelje i to na način da bi ih prenosila sama djeca, odnosno da bi sama djeca na portalu pokretala teme od njihovog interesa, odnosno davala svoje viđenje i odgovore na određena društvena pitanja, odnosno pitanja za koja su ona izravno zainteresirana. U tom smislu su vijećnici savjetnice upoznali s tim da u mnogim školama predsjednici razreda ne znaju svoje ovlasti i da nisu birani od svojih kolega đaka. Također, da mnoga učenička vijeća u školama ne funkcioniraju ili su aktivna na poticaj nastavnika, odnosno onih koji vode školu. Ukazali su i na problem nasilja preko interneta, ali i na činjenicu da nemaju dovoljno informacija o upisima u srednje škole, da nisu dobili svjedodžbe o položenim ispitima za vožnju biciklom, da kod učenika nije dovoljno razvijen interes za bavljenje ovim temama.

 

Savjetnice su, zajedno sa savjetnicom gradonačelnika ocijenile kako je riječ o počecima ovakvih aktivnosti i da je za sada postignuto već mnogo samim tim što je inteziviran rad Dječjeg vijeća, što je dalo određene rezultate i u školama. Ujedno, izraženo je uvjerenje da će buduće aktivnosti Dječjeg vijeća rezultirati većom uključenošću đaka i njihovim povećanim interesom za društvena pitanja, pogotovo ona vezana izravno uz njih same.

 

ured Pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske (1)