Na natječaj „BI-PI- TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“ prijavljeno 13 projektnih prijedloga

Povjerenstvo za administrativnu provjeru pristiglih prijava na natječaj „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“ danas, 8. ožujka 2017.g., je na svojoj sjednici administrativno provjerilo sve pristigle prijave. Na natječaj se prijavilo 10 splitskih osnovnih škola koje su prijavile ukupno 12 različitih projekata.

 

Dječji vijećnici su za svaku prijavu provjerili je li poslana u zadanom roku, je li ispisana na službenom obrascu, tko su prijavitelji te potpisnici prijave. Sve pristigle prijave su uspješno prošle administrativnu provjeru.

 

Na natječaj su se prijavile sljedeće splitske osnovne škole (abecednim redom): OŠ Brda, OŠ Dobri, OŠ Lučac, OŠ Manuš (s dva projektna prijedloga), OŠ Skalice (s dva projektna prijedloga), OŠ Slatine (s dva projektna prijedloga), OŠ Spinut, OŠ Srinjine, OŠ Sućidar i OŠ Visoka.

 

Sve pristigle prijave idu dalje na ocjenjivanje koje će provesti Povjerenstvo za ocjenjivanje, a koje u svom sastavu ima sedam članova odabranih među 27 članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita.

 

Na idućoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća (održat će se krajem ožujka 2017.g.) Povjerenstvo za ocjenjivanje će službeno i javno proglasiti tri najbolja projekta koji će osvojiti po 1.000,00 kn nagrade i koji potom idu u finale natječaja „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“.

 

Povjerenstvo_2 Povjerenstvo_1