Održana 2. sjednica Dječjeg gradskog vijeća

Danas je u velikoj vijećnici održana 2. Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita na kojoj su dječji vijećnici odradili dvije točke dnevnog reda: Projekt „Moj NAJ-PR“ i Raspoređivanje sredstava Dječjeg gradskog vijeća. Gradonačelnik, Andro Krstulović Opara, pozdravio je dječje vijećnike, pohvalio njihov rad te ukazao na važnost mišljenja i prijedloga koje daju odraslima.

 

U prvom dijelu sjednice svi dječji vijećnici su redom, pojedinačno prezentirali aktivnosti koje su u prethodna tri mjeseca proveli u svojim školama u okviru provedbe projekta koji nosi naziv „Moj NAJ-PR“, a koji za cilj ima raspravu o aktualnim temama odrastanja te kvalitetnu suradnju s roditeljima i poticanje NAJboljeg Pozitivnog Roditeljstva. Moto projekta su odabrali dječji vijećnici i glasi: „Djeca su odraz svojih roditelja, oni nam trebaju biti primjer“. Nakon odrađenih svih prezentacija dječji vijećnici su bodovanjem utvrdili finaliste projekta: OŠ Blatine Škrape, OŠ Kman-Kocunar i OŠ Sućidar. „Posebnost je ovog projekta u tome što su, po prvi puta u provedbu projekta Dječjeg gradskog vijeća uključeni roditelji učenika splitskih osnovnih škola.“ istaknula je Anđelka Visković, voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita.
 

U drugom dijelu sjednice dječji vijećnici su predlagali načine kako rasporediti 10.000,00 kn koje imaju na raspolaganju u ovoj proračunskoj godini. Na idućoj sjednici će sve grupe prijedloga biti raspravljene te će dječji vijećnici donijeti konačnu odluku o načinu korištenja i raspoređivanja osiguranih sredstava.

Print