Predstavljena web-stranica „Split – prijatelj djece“

Članovi Dječjeg gradskog vijeća zajedno s članovima Odbora za informiranje i web-stranicu vijeća, profesor Marko Dragun iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju te Anđelka Visković, predsjednica Koordinacijskog odbora Grada Splita i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća predstavili su danas web stranicu „Split – prijatelj djece“, koja je time postala dostupna svoj djeci i građanima Splita, čime je ujedno i obilježeno godinu dana od dana kada je Split dobio status Grada prijatelja djece.

 

Izrada web stranice je realizacija projekta „Splitska dica grade portal“, kojeg je vodilo Dječje gradsko vijeće, a u sklopu širih aktivnosti koje se vode pod nazivnikom „Grad Split – prijatelj djece“. Portal su, uz koordinatoricu Visković, predstavile Deni Marinović, predsjednica Dječjeg gradskog vijeća te članica Stefani Čolović, ističući da će ova web stranici poslužiti ne samo djeci nego i odraslima u promoviranju prava i potreba djece na području Grada Splita, ali i o spoznaji o tim pravima i potrebama. U tom smislu će se na web-stranici vršiti kontinuirano informiranje djece i odraslih o svim događanjima i sadržajima koji se u okviru institucija, ustanova i udruga daju na raspolaganje djeci, roditeljima, odgajateljima i svima koji u svom radu i životu u Gradu Splitu na bilo koji način brinu i skrbe od djeci.
U tu svrhu portal ima devet izbornika – početnu stranicu, dječje aktivnosti, dječju riječ, dječje stvaralaštvo, odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i rekreaciju, sustavnu brigu o djeci te izbornik roditelj i dijete.

 

Izrada portala odjeknula je i na državnoj razini, kao prvi takav projekt u Hrvatskoj, za što je Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece 20. studenog dodijelio Gradu Splitu Povelju za realizaciju projekta GSPD2 – Splitska dica grade portal Grad Split prijatelj djece“, kao naj-akciju u 2015. godini.

 

Predstavljači su odali veliko priznanje Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju te Umjetničkoj školi za potporu akciji te naročito profesoru Marku Dragunu, za doprinos izradi same stranice. Na stranicu, na kojoj se mogu dobiti informacije o tekućim i predstojećim aktivnostima koje se provode u okviru projekta Grad Split prijatelj djece, može se doći izravno na adresi www.split-prijatelj-djece.hr ,ili preko gradske stranice www.split.hr. Pri svemu tome vrijedno je spomenuti da je Grad Split na prilaznim cestama (Domovinskog rata i Solinska cesta) 23. studenog postavio table „Grad Split – prijatelj djece“, a istovjetna tabla će uskoro biti postavljena i na Poljičkoj cesti.