Projekt „Splitski dječji proračun“ dobio pohvalu Saveza društava Naša djeca Hrvatske za najoriginalniji projekt

Na 14. susretu Dječjih vijeća Republike Hrvatske održanom u Opatiji 30. i 31. listopada 2018. godine, Savez društava Naša djeca Hrvatske dodijelio je Dječjem Gradskom vijeću Grada Splita Pohvalu za najoriginalniji projekt na Natječaju za „Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske“ 2018. godine.

 

Projektom „Splitski dječji proračun“ ojačane su kompetencije dječjih vijećnika iz područja građanskog odgoja, s posebnim naglaskom na financijsku pismenost. Dječji vijećnici su se upoznali s elementima gradskog proračuna, osmislili su metodologiju izračuna sredstava koja se iz gradskog proračuna, u užem i/ili širem smislu, izdvajaju za djecu Grada Splita te su dali svoje prijedloge programa za koje bi željeli da se osiguraju sredstva u narednim gradskim proračunima kako bi proračuni bili što više „dječji“. U iznošenju prijedloga i donošenju odluka dječji vijećnici su se konzultirali sa svojim kolegama, učenicima i članovima Vijeća učenika svih 28 splitskih osnovnih škola.

 

Plakat projekta