Projekti dječjih vijećnika Grada Splita iz mandata 2016.-18. godine

Tijekom mandata 2016.-18. godine dječji vijećnici Grada Splita pripremili su i realizirali četiri projekta kojima su osnažili svoje poduzetničke ideje, promatrali svoj grad u kontekstu održivog razvoja, proučavali gradski proračun i jačali financijsku pismenost te su analizirali sigurnosno stanje u svojoj bližoj i široj okolini. Sve projekte su odradili u suradnji sa svojim školskim kolegama, uz pomoć školskih koordinatora i potporu ravnatelja škola te uz koordinaciju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, ujedno i predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split – prijatelj djece“.

 

Projekt „BI-PI-TRI: Budi pokretač, budi poduzetnik, budi pobjednik“
Proveden je tijekom šk. god. 2016./17. Ovim projektom dječji vijećnici su se upoznali s procedurom provedbe javnih natječaja u jedinici lokalne samouprave. Sve korake javnog natječaja odradili su dječji vijećnici te su nagradili najbolje poduzetničke ideje pristigle na natječaj. Pravo prijave na natječaj imale su sve splitske osnovne škole. Pobjedu na natječaju ostvarila je poduzetnička ideja učenika OŠ Visoka: „Ćakula sa splickon dicon – priručnik za dicu od splicke dice“.

 

Projekt „Split očima djeteta“
Proveden je tijekom školske godine 2016./17. Projektom se potaknulo djecu na aktivno promišljanje o svim vrijednostima koje ima grad Split, o načinima kako te vrijednosti čuvati, prepoznati njihovu ugroženost te jasno utvrditi što djeca, a što odrasli, mogu učiniti za njihovu zaštitu i kvalitetno očuvanje. Koncept ovog projekta direktno je usmjeren na jedan od 17 globalnih ciljeva UN-a, onaj o „Održivim gradovima i održivim zajednicama“. Projekt je imao i natjecateljski karakter, a pobjede su ponijeli učenici OŠ Marjan (tema: Prokurative) i OŠ Spinut (tema: Picigin).

 

Projekt „Splitski dječji proračun“
Projekt je proveden tijekom školske godine 2017./18. Projektom su ojačane kompetencije dječjih vijećnika iz područja građanskog odgoja, s posebnim naglaskom na financijsku pismenost. Dječji vijećnici su se upoznali s elementima gradskog proračuna, osmislili su metodologiju izračuna sredstava koja se iz gradskog proračuna, u užem i/ili širem smislu, izdvajaju za djecu Grada Splita te su dali svoje prijedloge programa za koje bi željeli da se sredstva osiguraju u gradskom proračunu kako bi proračun bio što više „dječji“.

 

Projekt „Moj kvart, moja ulica, moja sigurnost“
Proveden je tijekom školske godine 2017./18. Projektom su dječji vijećnici i svi osnovnoškolci potaknuti na kvalitetno promišljanje o potencijalnim opasnostima na koje nailaze u svom kvartu, ulici ili okolini svoje škole, upoznali su se s pojmom nadležnosti za rješavanje određenih problema, ali su utvrdili i modele osobne zaštite, koje dječji vijećnik i svaki učenik može primijeniti dok se problem u potpunosti ne otkloni. Dječji vijećnici su izradili „Katalog prijavljenih problema“ kojeg su tijekom 7. sjednice Dječjeg gradskog vijeća predali Zamjenici gradonačelnika Grada Splita kako bi gradske službe, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, probleme rješavali u što kraćem roku.