RADNE SKUPINE DJEČJEG VIJEĆA VRIJEDNO RADE NA PROJEKTU „SPLITSKI DJEČJI PRORAČUN“

U okviru provedbe akcije „Grad Split – prijatelj djece“ Dječje gradsko vijeće Grada Splita ove školske godine (2017./18.) provodi projekt „Splitski dječji proračun“. Cilj projekta jest usvajanje temeljnih kompetencija građanskog odgoja,  jačanje financijske pismenosti dječjih vijećnika i učenika splitskih osnovnih škola te izrada metodologije koja bi se koristila za izračun sredstava i udjela u gradskom proračunu koji se izdvajaju za potrebe djece Grada Splita tj. jedinice lokalne samouprave općenito.

 

Dječji vijećnici su podijeljeni u sedam radnih skupina, svaka ima po četiri člana. Sastanci radnih skupina odvijaju se od 23. siječnja (utorak) do 26. siječnja (petak) 2018. godine. Svaka radna skupina prolazi kraće upoznavanje sa strukturom gradskog proračuna, a potom se upoznaje s programima koji se odnose na resore iz zaduženja njihove radne skupine. Tijekom sastanka radnih skupina, dječji vijećnici se susreću s predstavnicima resora kako bi se upoznali s radom upravnih tijela te bili u mogućnosti postaviti pitanja koja se odnose na financiranja i programe usmjerene prema djeci.

 

Po završetku rada svih radnih skupina, predsjedništvo radnih skupina će donijeti zajednički prijedlog koji će potom uputiti na raspravu i usvajanje Dječjem gradskom vijeću Grada Splita.