U gradske vrtiće upisano 1323 djece

Nakon provedenog prvostupanjskog i drugostupanjskog upisnog postupka u ustanove predškolskog odgoja čiji je osnivač i vlasnik Grad Split za pedagošku 2017./2018. godinu upisano je ukupno 1323 djece.

 

Od osamdeset osmero djece koja su ispunjavala propisane uvjete, a ostala su neupisana zbog nedostatka prostora nakon prvostupanjskog postupka, u žalbenom postupku primljeno je sedmero vrtićke i trideset četvero djece jasličke dobi.
Preostalih trideset devetoro djece usmjeriti će se u dječje vrtiće u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica koje Grad Split sufinancira.

 

Nakon što Služba za obrazovanje i znanost od ovih vrtića dobije povratnu informaciju koliko je od ovih trideset devetoro djece upisano u te vrtiće, djeca koja su iz nekog određenog razloga ostala neupisana ostaju na listi čekanja gradskih vrtića i rješavati će se u skladu s utvrđenim prioritetima i mogućnostima vrtića.

 

Za prethodnu pedagošku 2016./2017. godinu u gradske vrtiće bilo je upisano 1253 djece, a ove godine ih je upisano 70 više. Manji je i broj djece koja nisu našla svoje mjesto u gradskim vrtićima u odnosu na lani, jer je za pedagošku 2016./2017. godinu u vrtiće u koji su u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica bilo usmjereno 94 djece dok je za slijedeću pedagošku godinu u te vrtiće usmjereno 39 djece.

 

Ustanove predškolskog odgoja čiji je osnivač i vlasnik Grad Split – DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Cvit Mediteran i DV Radost provele su postupak upisa djece u vrtiće za pedagošku 2017./2018. godinu primjenom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita te primjenom Zakona o općem upravnom postupku. Temeljem ostvarenog broja bodova djeca su zauzimala svoje mjesto na Gradskoj bodovnoj listi, i razvrstavala su se u predškolske ustanove na temelju traženog objekta/programa.

 

Gradske predškolske ustanove zaprimile su 1532 zahtjeva za upis djeteta u vrtić, a 241 zahtjev nije ispunjavao propisane uvjete i nije se razmatrao.
 

Nakon što su predškolske ustanove provele upisni postupak prvog stupnja za pedagošku 2017./2018.godinu upisale su ukupno 1203 djetetakoji ispunjavaju propisane uvjete, a neupisano je ostalo 88 djece koja ispunjavaju propisane uvjete (81 dijete u jasličkom programu i 7 djece u vrtićkom programu).
 

U propisanom roku, Grad Split, Služba za obrazovanje i znanost, putem predškolskih ustanova, zaprimila je 360 žalbi roditelja koji nisu bili zadovoljni prvostupanjskim rješenjem.
 

Rješavajući u drugostupanjskom postupku Služba za obrazovanje i znanost odbila je 240 žalbi: 151 žalbu na neupis, (od ovog broja žalilo se 98 roditelja koji nisu ispunjavali propisane uvjete), 87 na ponuđeni program/objekt i 2 na pogrešno utvrđeno činjenično stanje.Usvojeno je 120 žalbi i to: 54 na neupis, 3 na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i na ponuđeni program/objekt 63 žalbe.